Direktovanje triplicitetima

autor: Oner Doser

Prevela Ljiljana Žižić, redovni student II godine Škole Astrologije JLG 27, mentor: Dino Murić

Direktovanje triplicitetima je tradicionalna tehnika koju su prvi koristili arapski astrolozi.Koristi  se za predviđanje događaja koji se odnose na određenu kuću(oblast) tokom određenih perioda u životu pojedinca.

Standardnim ljudskim vijekom se smatra 75g i podijeljen je na tri jednaka dijela.Svakim periodom vlada određeni triplicitetni vladar.

Kod ove tehnike najbitnije je da li je natus rođen u dnevnoj ili noćnoj sekti, tj.da li ima dnevno ili noćno rođenje.To je iz razloga jer sekta utiče na redosled vladara tripliciteta.        

U dnevnim kartama, prvu trećinu života vodi dnevni triplicitetni vladar, drugu trećinu noćni triplicitetni vladar a poslednju trećinu partnerski vladar. S druge strane, u noćnoj karti prvom trećinom vlada noćni triplicitetni vladar, zatim dnevni i partnerski vladari, redom. Partnerski triplicitetni vladar uvijek vlada poslednjim dijelom života.         

Ako su dva od tri vladara kuće dobro postavljena, onda će osoba biti uspešna u temama kuće. Ako je samo jedan dobro postavljen, naša procena će se zasnivati na moći te planete i njenom položaju u horoskopu, ali će uspjeh biti smanjen. Ako su sva trojica loše postavljena, onda će uspjeh biti još manji.

Kuća u kojoj se svaki vladar nalazi, pokazuje nam koje će teme preovladavati u datom periodu. Na primer, kad je ASC u jednom od vazdušnih znakova, u noćnoj karti, Merkur će biti prvi triplicitetni gospodar, Saturn će biti drugi, a  Jupiter će biti vladar trećeg tripliciteta.

Pretpostavimo da je vladar ASC u vazdušnom triplicitetu(noćno rođenje) a da je Merkur u 5. kući, Saturn u 10., a Jupiter u 2. kući. To znači da će u prvom razdoblju života osobe teme Merkura i one iz 5. kuće biti istaknute. Dakle, Merkurov položaj (njegovo dostojanstvo, aspekti, vladar  kuće u kojoj se nalazi i njegovi odnosi s tim vladarom) pokazaće nam u kojoj će mjeri natus biti uspješan u pitanjima 1. kuće tokom ovog prvog razdoblja života. Istu procjenu vršimo za drugog i trećeg triplicitetnog vladara. 

Arapski astrolozi često su koristili triplicitete. U nekim su slučajevima čak obraćali više pozornosti na triplicitetne vladare nego na vladare znaka, planetu pobjednika i vladara egzaltacije. Kada su birali jednog od triplicitnih vladara, preferirali su onoga koji je imao najjači položaj ili koji je bio najkompatibilniji sa sektom karte (što znači dnevni vladar za dnevnu kartu i noćni vladar za noćnu kartu). Na primjer, ako je Rak na vrhu 2. kuće u noćnoj karti,  preferirali bi Marsa, jer je Mars prvi triplicitni vladar vodenih znakova u noćnim kartama, pa je idealan pokazatelj.

Ova metoda se može koristiti za sve kuće. Na primjer, da bismo predvidjeli finansijsku poziciju osobe u svakoj trećini života, trebalo bi da ispitamo triplicitetne vladare 2. kuće. Ovi vladari će pokazati i nivo prihoda i izvor tih prihoda.

Recimo da je Škorpija na vrhu 2. polja u noćnoj karti Mars je prvi, Venera je drugi a Mesec je treći triplicitni vladar vodenih znakova. Sada možemo predvidjeti materijalno stanje natusa za svaku trećinu njegovog života.Pod pretpostavkom da je prosečan životni vek 75 godina, svaki period će trajati 25 godina. 

(NAPOMENA:Prema Bonatiju, svaki period se sastoji od 30 godina, prema Saturnovom manjem planetarnom periodu). 

Razmotrimo MC u primjeru karte u nastavku. 10. kuća predstavlja profesionalni status, karijeru i radnje osobe, njen stil postizanja ciljeva i sposobnost da ostvari sudbinu .

Ovdje 10. kuća počinje sa 1° Raka. Kako je ovo noćna karta, redosled vladara tripliciteta biće Mars, Venera, Mjesec. Prvi vladar koji opisuje period do 25-te god je Mars je u Ribama, u konjunkciji sa Saturnom. Ovo nam pokazuje da će osoba  imati poteškoća u postizanju svojih ciljeva i da neće moći postići rani uspjeh, jer je Mars u konjunkciji sa Saturnom i to u 6. kući. Iako je Mars u vlastitom triplicitetu (Ribe, vodeni znak), ova karta ne obećava važne pobjede u karijeri i donosi mnoge izazove.

Drugi vladar tripliciteta, koji će opisati period od 25 do 50 g., Venera, je u Jarcu u 4.k. i u kontaktu je s Mjesecom i čvorovima. Iako je Venera u vlastitom triplicitetu (Jarac, zemljani znak), budući da je retrogradna, osoba ima poteškoća i kašnjenja u postizanju ciljeva. S druge strane, Venera nije u izgonu i u pozitivnom je aspektu s vladarom 10. kuće. Dakle, iako će biti nekih poteškoća, osoba ima dobru perspektivu za postizanje svojih ciljeva ili sudbine, jer je Venera u jednoj od ugaonih kuća, donekle dostojanstvena, nema negativan aspekt prema maleficima i nalazi se u pozitivnom aspektu s jednim od  svijetala. Također trebamo imati na umu da je Venera ASC vladar. Tokom tog razdoblja osoba  je bila zaposlena kod svoje familije. Počela je raditi u svom kućnom ofisu tek nakon 36. godine. (Napomena: Venera kao vladar drugog tripliciteta MC-a se nalazi  u 4. kući.a Venera, kao vladar 9. kuće, je pokazatelj  astroloških studija osobe, i u dobrom je aspektu prema vladaru 10.k. (Mjesec).

Mjesec je vladar trećeg tripliciteta i u padu je u Škorpiji na vrhu 3. kuće. Iako Mjesec nije u teškim aspektima prema maleficima, on je u konjunkciji s Južnim čvorom, što je negativno. Dakle, čini se da je treće razdoblje života (između 50. i 75. godine) negativno razdoblje. Mjesec je u kvadratu s Merkurom i Suncem.To razdoblje obećava Merkurove aktivnosti i priznanje zahvaljujući njima. Mjesec je slab zbog položaja njegove kuće, ali s druge strane ovaj položaj kuće pokazuje da će se jedan od poslovnih ciljeva temeljiti na pisanju (3. kuća). To također implicira kontakt Mjesec-Merkur.

Vrijeme  uspjeha i blagostanja u životu -Abu All

Prema Abu Alliju, da bismo razumjeli kada će osoba imati uspeh, blagostanje i imovinu, potrebno je da ispitamo sledeće indikatore:

1. ispitajte triplicitne vladare Sunca (dnevno rođenje) i  Mjeseca (noćno rođenje ). Ako su ovi vladari u ugaonim kućama i bezbjedni od uticaja štetnih planeta, natus ima sreće u smislu uspjeha i blagostanja. Što je vladar prvog tripliciteta bliži ugaonim kućama, to su šanse veće.

‘Ovi triplicitni vladari govore nam o uspjehu, šansama i dobrobiti osobe tokom svakog od  tri razdoblja života. Ako je prvi vladar u dobroj poziciji, osoba će biti srećna i uspješna u prvoj trećini svog života; ali ako su drugi i treći vladari loši, on će biti nesrećan i neuspješan i ima će problema tokom preostalih djelova svog života. Ili, ako su prvi i drugi vladari  loši, a treći na dobrom mjestu, tada će osoba morati naporno raditi dugo vremena i neće biti baš uspješna, ali će pronaći uspjeh i bogatstvo tokom zadnjeg dijela života.

2. Ako su svi vladari tripliciteta u kadentnim kućama ili u detrimentu, osoba će morati naporno raditi i nositi se s mnogim poteškoćama tokom života. Kada su triplicitni vladari smješteni u sledujućim kućama, to donosi naporan rad s manje uspjeha i dobiti. Međutim, ako su benefični planeti u ugaonim kućama, a malefici u kadentnim, natus može postići uspjeh i blagostanje. Ako su i luminati dobro postavljeni, osoba će biti nagrađena visokim položajem.

3. Ako su vladar ASC i Mjesec u ugaonim kućama – ako nisu pod uticajem malefičnih planeta i ako su u aspektu s planetama u ugaonim  kućama, a posebno ako su u recepciji s planetama koje su u aspektu – osoba bi trebala imati sreću, uspjeh i blagostanje.

Ako vladar ASC-a ima aplikativni aspekt s luminarima, a svjetla su dostojanstvena ili svjetla imaju aplikativni  aspekt s vladarem ASC-a, a vladar ASC je dostojanstven, natus bi trebao imati sreće cijeli život.

4.Ako su Lot of Fortune i njegov vladar sigurni od oštećenja zlobnih planeta i ako istočne planete u ugaonim kućama čine aspekt sa ASC, osoba bi trebala imati beskrajnu sreću i uživat će važan status i ugled. Međutim, ako su povezani pokazatelji (Lot, njegov gospodar i istočni planeti) u detrimentu i u kadentnim kućama, te ako nemaju nikakve aspekte sa ASC, tada osoba radi naporno, ali ima manje uspjeha i zarade.

5.Ako je gospodar ASC-a u jednoj od kadentnih kuća, ali čini aspekt s planetom u jednoj od uganih kuća, osoba naporno radi i tada postiže uspjeh i bogatstvo. Ako je gospodar ASC  u jednoj od kadentnih kuća, i ako je oslabljen i čini aspekt prema nekoj dostojanstvenoj planeti, osoba postiže uspjeh i bogatstvo nakon mnogo napornog rada.

6.Ako triplicitni vladari nijesu dobro postavljeni u karti, trebali bismo ispitati Lot of Fortune. Ako Lot uspostavi kontakt s Jupiterom ili Venerom, natus ima potencijal postići sjajne uslove u smislu položaja, moći, novca i sreće. Takođe možemo promatrati kuće izvedene iz Lot of  Fortune, tretirajući Lot kao vlastitu I.kuću. Na primjer, Jupiter smješten u 11. kući od Lot of Fortune donosi uspjeh i dobar položaj.

Ako je Lot of Fortune u jednoj od ugaonih kuća i u aspektu sa malefičnim planetima, uspjeh i bogatstvo osobe će biti na srednjem nivou.

Ako su oba malefična planeta u 11. kući ili su s Lot of Fortune, ili ako su sa Suncem u dnevnoj karti ili s Mjesecom u noćnoj karti i nisu dostojanstveni, natus je suočen s rizikom da propušti dobre prilike.

Ako je Mjesec odvojen od malefične  planeta u noćnoj karti i uspostavlja kontakt sa malefičnom planetom, natus gubi svoje dobre mogućnosti.

Prema Masha’allahu takođe trebamo ispitati triplicitetne vladare Sunca u dnevnoj karti i triplicitetne vladare Mjeseca u noćnoj karti. Ako su ovi vladari u ugaonim kućama i sigurni su od štetnih učinaka zloćudnih planeta, osoba će imati sreće cijeli život. Ako su u kadentnim kućama i oštećeni maleičnim planetima, osoba neće imati sreće. Ali specifično predviđanje za svako razdoblje trebalo bi biti napravljeno prema njegovom vladaru: na primjer, ako je triplicitni vladar u kadentnoj kući, osoba će biti siromašna i imaće problema tokom ovog razdoblja. Ako su planete blagotvorne i u ugaonim kućama, ako su u kontaktu sa ASC, a nisu oštećene, onda je sreća osobe bolja. U isto vreme, ako luminari nisu oštećeni, to daje veću prednost.

Ako su Tačka Fortune i njen vladar u ugaonim kućama, a ako su istočni i u aspektu ka ASC, to je pokazatelj najvećeg bogatstva za osobu.

Leave a Reply