Efekti Solarne eklipse

Vjerovatno ste već čuli da nas 08. aprila, računajući po lokalnom vremenu u 20:20h, očekuje potpuna Solarna eklipsa na 19º24’ Ovna, stepenu egzaltacije Sunca što ovu eklipsu čini posebno važnom, kako na opštem, tako i na ličnom planu. 

„Za predikciju opštih uslova moramo takođe posmatrati boje u vrijeme eklipsi, bilo samih luminara, bilo formacija koje se javljaju blizu njih, kao što su štapovi, vijenci svjetla i slično. Jer, ako se pojave crni ili pepeljasti, označavaju efekte koje smo pomenuli u vezi sa prirodom Saturna; ako su bijeli – Jupitera; ako su crvenkasti – Marsa; ako su žuti – Venere; ako su raznobojni – Merkura. Ako se karakteristična boja pojavi pokrivajući cijelo tijelo luminara, ili čitav region koji ga okružuje, predviđeni događaj će uticati na najveći dio svake zemlje; ali ako se nalaze samo na jednom mjestu, uticaće samo na onaj dio prema kome fenomen inklinira.“  (Tetrabiblos, Klaudije Ptolomej)

Za razmatranje uticaja eklipsi na individualnom planu, uzima se u ozbir i to da li je ista vidljiva sa određene teritorije, jer je efekat eklipsi daleko jači na teritorijama sa kojih je eklipsa vidljiva. Na našim prostorima neće biti vidljiva. Uticaj eklipse će takođe biti naglašen ukoliko je Sunce Vladar godine, u profekcijama kao i u karti Solarnog povratka. Posebnu pažnju treba posvetiti tome ukoliko eklipsa pada na Ascendent, MC, Sunce, Mjesec ili Pars Fortunu (Tačku Sudbine) ili vladara PF, jer će efekti biti vidljivi u životu osobe, te uzeti u razmatranje i njen odnos sa posljednjom prenatalnom eklipsom.  Ukoliko se na stepenu na kom se dešava eklipsa (19º) nalazi neka planeta, a još i ako je na uglu, onda se i ta planeta ponaša kao nosilac promjene (razmatrajući njenu postavku i odnos sa ostalim planetama). Efekti eklipse traju od šest mjeseci do godinu dana. Za razmatranje i sintezu toga šta možete lično očekivati od ove eklipse najbolje je konsultovati svog astrologa.

Da bismo znali u kom životnom sektoru se mogu ispoljiti promjene i presjek koji donosi eklipsa, važno je razmotriti i u kojoj kući unutar vaše natalne karte se dešava eklipsa, tj. u kojoj kući se nalazi 19º24’ Ovna. Ukoliko se eklipsa dešava u vašoj:

Prvoj kući: vita, ugaona kuća, koja predstavlja materijalizaciju života, pa će se efekti eklipse odraziti na tijelo, promjenu dosadašnjeg pravca u sferama života koji se odnosi na poziciju i karijeru, odnose u partnerskim i porodičnim relacijama; 

Drugoj kući: porta inferna, promjene u vašem materijalnom svijetu: finansije, izvori prihoda, pokretne stvari; tematika vašeg i tuđeg novca dolazi u prvi plan;

Trećoj kući: dea, dešavanja i važne životne promjene u bliskom okruženju, među rodbinom, braćom i sestrama; može i da vas preseli, odvede negdje u okruženje u odnosu na mjesto rođenja itd;

Četvrtoj kući: imum coeli, završetak stvari, događaji povezani sa roditeljima, naročito ocem, nekretninama i stambenim pitanjem, mjestom boravka i pitanjima vašeg statusa;

Petoj kući: bona fortuna, najčešće kod roditelja daje period važne promjene kod djeteta, pitanja koja okupiraju sferu ljubavnog života, vaše užitke i zabavu;

Šestoj kući: mala fortuna, problemi sa zdravljem, pogotovo ako se nađe na svjetlu ili vladaru Asc; promjene među onima koji rade za vas, nužna promjena navika;

Sedmoj kući: occasio, brak i partnerstva na opštem planu su u fokusu, okončanje sudskih postupaka, opasnost za vaše otvorene neprijatelje; događaj u životu partnera koji utiče na odnos;

Osmoj kući: porta superma, suočavanje sa gubitkom, najčešće događaj praćen krizom, osa materije zajedno sa II, daje i probleme sa novcem, ovaranje tematike tuđih para: zajmova, ostavina; period duboke transformacije;

Devetoj kući: deus, događaji povezani sa putovanjima, učenjem, uz druge pokazatelje i sa zakonom; 

Desetoj kući: medium coeli, promjene poslovne prirode, događaj povezan sa vašim statusom i pozicijom, kao i okolnostima koje mogu dovesti u pitanje uspjeh;

Jedanaestoj kući: genius bonus, događaji i promjene u životu prijatelja i u vezi sa tematikom prijateljstva, unutar grupa i organizacija kojima pripadate, za neke i rješavanje tematike penzije i novca od države;

Dvanaesta kuća: genius malus, period izolacije najčešće iz zdravstvenih razloga, nemiri i konfuzija, pojačani strahovi;

astro.com

Kako je dispozitor ove eklipse Mars, efekti donose štetu od suvoće, požara, paljevine, nasilja, ubistva, bezakonja, groznice, rata i iznenadne smrti onih koji su u cijetu života. Klimu prate munje, uragani, suše i razorni vjetrovi. Na moru se dešavaju burne oluje i nasilni brodolomi. Usjevi pate od viška toplote, štetnih vjetrova i vatre. 

Za vas kojima ova eklipsa aktivira i neku planetu unutar natalne karte, potrebno je pogledati kojim poljem ta planeta vlada u karti, jer će takođe i to područje biti zahvaćeno ovim efektima, a u zavisnosti od esencijalne i mundane snage planete, zavisiće i ishodi promjene postojećeg stanja.

Leave a Reply