Horarna astrologija: Da li je informacija/vijest/glasina istinita?

Horarna astrologija

Prosuđivanja o pitanjima treće kuće

Da li je informacija/glasina/trač istinit?

U horarnoj astrologiji se posebno traži jaka zainteresovanost za postavljeno pitanje od strane Pitača (izbjegavanje puke radoznalosti koja odlikuje „budalastog pitača“) zajedno sa preciznošću koja se traži u formulaciji samog pitanja. Jedna od najvažnijih prednosti horarne astrologije je praktičnost, budući da koristeći se pravilima horarne astrologije uz precizno definisano pitanje, možemo doći do nevjerovatnih detalja i uvida kada je u pitanju ono što interesuje Pitača. Za one koji se po prvi put susrijeću sa ovom granom astrologije, preporučujem da se prethodno pomno pozabave osnovama u astrologiji, pogotovo kada je u pitanju priroda planeta, aspekata, mundanih kuća itd. A za one koji baš ne znaju šta je horarna astrologija, u pitanju je grana astrologije koja se bavi davanjem odgovora na konkretno i precizno definisano pitanje, i koristi horoskop za trenutak u kom je Astrolog pročitao/čuo i razumio pitanje. To pitanje ima i svoju „sudbinu“ sadržanu u toj karti, odnosno odgovor. Za izradu horarne karte nije potreban datum, vrijeme i mjesto vašeg rođenja. Jednostavnost u tumačenju se uvijek savjetuje, a odgovor je uvijek tu, samo vrlo često nije odmah vidljiv. Najvažnije je locirati signifikatore (o čemu treba posebno povesti računa kada se koristi sistem derivacija, ukoliko pitate za nekog iz vašeg okruženja npr)i pošto nas interesuje najčešće šta će se desiti u vezi sa pitanjem, onda je potrebno i da znamo šta je sljedeće šta će signifikatori uraditi. U ovome nam pomažu efemeride ili ukoliko fanatično pratite tranzite planeta, onda nećete imati problem sa tim da znate šta će planete raditi 🙂 U ovom tekstu ćemo pričati o pitanjima treće kuće, koja uključuju i pitanja o tome da li je neka informacija istinita. 

Osim toga, ova kuća će se ticati i pitanja o braći i sestrama, kraćim putovanjima, praktičnim znanjem (Froli kaže: „Znanje koje vam je potrebno da biste mogli obaviti dnevnu rutinu: čitanje, pisanje i računanje“), osnovna škola, informacije koje dajete, pisma i poruke koje šaljete itd. S obzirom na to da pitanje da li je neka vijest istinita ne sadrži u sebi događaj, niti se traži odgovor da li će se nešto desiti, potrebno je ispravno procijeniti stanje signifikatora radi dobijanja odgovora da li je istina ili laž. Za ovu procjenu, potrebno je prosuditi:

  • ako su vladar Asc u horarnoj karti, Mjesec ili Mjesečev dispozitor na uglu ili u fiksnim znacima i u dobrom aspektu sa beneficima ili Suncem, može se prosuditi da je vijest/informacija istinita;
  • ako su u promjenljivim znacima, u kadentnim kućama ili u lošem aspektu sa maleficima, radi se o laži;
  • kada su uglovi u horarnoj karti, Mjesec ili Merkur u fiksnim znacima i odvajaju se od malefika, a apliciraju beneficima, glasine i vijesti su istinite;
  • zle glasine i vijesti  su tačne, ili će na neki način biti potvrđene, ako su uglovi 4. i 10. kuće u fiksnim znacima, a Mjesec se nalazi u nekoj od njih;
  • ukoliko ste primili loše vijesti, a u horarnoj karti jedan od benefika se nalazi na Asc ili dobro postavljeni Mjesec, jak je pokazatelj da su vijesti netačne i da će se ispostaviti dobrim na kraju;
  • Merkur, ili planeta kojoj on ili Mjesec aplicira, a koja je retrogradna ili aflikovana ili ukoliko je vladar Asc  retrogradan ili aflikovan ukazuje da će glasine nestati ili će se transformisati u dobre po Pitača;
  • Ukoliko je vladar Asc u horarnoj karti pod sunčevim zracima u prvoj kući, informacija/vijest/glasine su tajne i vrlo malo njih će znati istinu o tome;

Ovo su pravila o kojima govori Vilijam Lili, dok Džon Froli navodi da u potrazi za signifikatorima istine uglovi u karti bi trebali biti u fiksnim znacima, vladar Asc i treće kuće, Mjesec i Mjesečev dispozitor trebaju biti u fiksnim znacima i ugaonim kućama ili bar u fiksnim znacima i sukcedentnim kućama. Kao što možemo da vidimo, naglašenost fiksnih znakova u karti ovakvog pitanja obećava da je ono o čemu pitate tačno. Ukoliko unutar treće kuće u horaru nađete malefika (Saturna ili Marsa ili oboje) ne znači nužno da je informacija ili vijest lažna, može ukazati i na određenu štetu koju Pitač može trpjeti u vezi sa samim pitanjem. S tim u vezi, horarnu kartu uvijek treba tumačiti u kontekstu onoga šta se dešava Pitaču i u kakvim je on okolnostima uzimajući u obzir pitanje. Naravno, s obzirom na to da imamo više signifikatora koje moramo da ispratimo, rijetko će se desiti da jednoglasno ukazuju na to da li je nešto istina ili laž, ali prosudite kako je većina signifikatora postavljena. 

Leave a Reply