Kako se zoveš? ( Ime u natalnoj karti )

Uzimajući u obzir činjenicu da pojedinca, kao i ono što mu se dešava ne treba posmatrati odvojeno od njegove natalne karte, jer ista predstavlja i sam život osobe i sve ono što mu se dešava, samim tim, kako je i fizičko tijelo takođe vidljivo u natalnoj karti, ljubavni život, poslovni itd., tako je i ime osobe.

Lično ime osobe je ,,kodirano” u njegovoj natalnoj karti mnogo prije nego mu se i samo zvanično dodijeli, a što i nije čudno, budući da se osoba prvo rađa, a samim tim i njegov horoskop. Sa druge strane, imamo i situacije u kojima se bebi ime dodijeli mnogo prije nego je rođeno, ali ćemo u trenutku kada uzmemo dan, čas i mjesto rođenja, vidjeti da zapravo to ime, iako mnogo prije samog rođenja je dodijeljeno, nosi simboliku istog iz natalne karte. Radi se o karmičkom ciklusu i uopšte činjenici da postojimo mnogo prije nego smo zvanično začeti, u formi duše, koja svakako bira buduće tijelo na bazi iskustava iz prethodnog života. Ime je jednako važno, isto koliko i sve ostalo vezano za sam život pojedinca.

Iz ugla natalne astrologije, ime je dodijeljeno trećem polju životnog horoskopa. U prirodnom horoskopu, treće polje pripada znaku Blizanaca, kojim vlada Merkur. Merkur je planeta kojim vlada intelektom, umom, informacijama, komunikacijom, dozivanjem, govorom, pa i nazivom, u ovom slučaju imenom. Prilikom analize nečijeg imena, obratite pažnju najprije na znak na vrhu trećeg polja. Vidjećete da simboliku imena u velikom broju slučajeva upravo nosi znak, ali da dodatno uticaj svakako može izvršiti i planeta u trećem polju. Nije isto imati Lava na vrhu trećeg polja, i imati Saturna u Lavu u trećem polju. Takođe, treba uzeti u obzir i poziciju natalnog Merkura. Tako na primjer, ako imate osobu koja ima Ovna na vrhu trećeg polja, onda možemo da zaključimo da to može biti prije svega ime koje je povezano sa germanskim zemljama, ili simbolika imena može imati veze sa vojskom, činovnicima, vojskovođama. Obično kratko ime, oštriji suglasnici su izraženi u imenu, na prostorima bivše Jugoslavije to bi moglo biti ime koje je naglašeno u predjelima južnih predjela Srbije, a kod žena ime koje je izvedeno iz muškog imena. Sa Bikom na vrhu 3, imate Biljanu, Danicu, Višnju, ili imena koja se često daju u Bosni, ili koja su generalno karakteristična za evropske muslimane. Ime koje može biti na bilo koji način povezano sa čulima (ukus i miris naročito). Blizanci na vrhu 3.polja daruju najčešće dva imena, odnosno ime i nadimak, s tim što je osoba poznatija po nadimku i najčešće se istim i predstavlja. Kod nekih je izraženo to da je dato jedno ime,a da ga zovu potpuno drugim imenom (na našim prostorima muška djeca koja se zovu primjera radi Gojko, ali ih zovu Gorane, ili Mitar, a zovu ih Milane i sl.) Sa Rakom na vrhu 3.polja, imate tipično ime za vaše prostore/ zemlju. Ovo naravno nije isto u Francuskoj ili Crnoj Gori. U Francuskoj sa Rakom na vrhu 3.polja biste vjerovatno bili George ili Philipe, u Crnoj Gori bi to mogao da bude Gorčin ili Ksenija ili Milena. Takođe, sa Rakom na vrhu 3.polja možete nositi ime i nekog od predaka. Lav uvijek daje Svetlanu, Nuriju (nur na arapskom- svjetlost), imena koja su u trendu u vrijeme kada se osoba rađa, kao i ime neke estradne zvijezde, takođe popularne u vrijeme kada se osoba rodila. Sa Djevicom imamo jednostavna imena, često kratka, i ona koja su svakodnevna. Vage na vrhu 3.polja opet imaju uticaj  Venere, ali suptilno, estetsko ime, najčešće kod primoraca povezano sa Austrougarima. Kod Finaca bi ovo bilo tipično ime za predjele sjeverne Finske. Sa Škorpijom na vrhu 3. polja imate naslijeđeno ime. Strijelac na vrhu 3.polja daje inostrano ime, to je svako ime koje vam zvuči kao strano u svojoj zemlji ili ime koje pripada drugoj vjeri od one kojoj osoba pripada. Ovo može biti i ime koje je povezano sa religijskom simbolikom. Sa Jarcem na vrhu 3. polja imamo stara imena, najčešće na našim prostorima tipična srpska imena, u Albaniji i na Kosovu tipična imena za njihove predjele, u Indiji, tipično indijsko ime. Jarac je tradicionalno ime, često je ovo i ime koje zvuči kao prezime (Vukić, Milić), kao i svaka Stanica, Stana, u Crnoj Gori često i Senka. Vodolija na vrhu 3.polja daje često obrnutu situaciju, priprema se žensko ime, ali se rodi dječak, pa se iz ženskog izvede muško ime i obratno. Vodolija je i ime koje je povezano sa nečim novim, pa je to i svaki Novak, Novica itd. Osoba može i naglo da promijeni ime za života. Sa Ribama na vrhu 3.polja u velikoj većini slučajeva imate duhovno i religijsko značenje, ime svečeva. To bi bila svaka Anđela, Anđelko itd.

Primjer:

Dino – Muško ime koje može biti hipokoristika (ime od milja, nadimak), a koje u sastavu ima riječ,, din”, što na arapskom znači ,,vjera”, što u potpunosti odgovara simbolici Riba na vrhu 3.polja.

Leave a Reply