Master Class: Horarna astrologija

sa Željkom Tomovićem i Dinom Murićem

Ako nešto istinski želiš da saznaš, cio univerzum se uroti da dođeš do odgovora. U tome se sastoji suština metoda horarne astrologije koji počiva na sinhronicitetnoj vezi sa univerzumom, pa je u postavci planeta u trenutku kada je astrolog razumio pitanje istovremeno sadržan i odgovor. Ako ste oduvijek željeli da naučite kako sve to zapravo funkcioniše, Master Class kurs horarne astrologije je prilika koju ste čekali …

Iako potiče iz drevnih vremena, horarna astrologija ostaje relevantna i nezamjenljiva i u savremenom svijetu. Njena preciznost i pouzdanost naročito je korisna kada je neophodno doći do brzog i konkretnog odgovora u vrlo specifičnim okolnostima neke životne situacije. Pritom, detalji do kojih možemo doći tumačenjem horarnog horoskopa mogu biti fascinantni, budući da se inače široka astrološka simbolika sužava na konkretne okolnosti. Drugim riječima, na ovaj način možemo doći do odgovora na raznolika pitanja počev od npr. pitanja gdje ste izgubili ključeve, pa nadalje, da li će vaša prijava na određeni oglas za posao biti prihvaćena, da li vas partner voli ili vara, hoćete li uspjeti u konkretnom sudskom sporu, da li ćete kupiti stan i tako dalje. Međutim, metod horarne astrologije se sa jednakom pouzdanošću može koristiti za odgovore i na ona pitanja koja se tipično tretiraju kao oblast natalne astrologije, pa se mogu analizirati neka opštija pitanja poput braka, potomstva, karijere i slično.

Kroz Master Class kurs horarne astrologije naučićete da samostalno dajete odgovore na ova i mnoga druga pitanja, pa je prvenstveno namijenjen početnicima. Budući da obrađuje elementarne astrološke postulate i njihovu primjenu u praksi, pohađanjem ovog kursa stičete temeljna znanja koja Vam omogućavaju dalje unaprjeđenje u drugim granama astrologije poput natalne, elekcione i astrologije odnosa.

Polazeći od filozofskih i konceptualnih osnova na kojima se zasniva horarna astrologija, kurs se dalje fokusira na obradu osnovnih astroloških faktora čije je pravilno razumijevanje od ključnog značaja za dalju praksu.  Nakon toga se prelazi na praktični dio u kom se prezentuju odgovarajući alati i tehnike za tumačenje konkretnih horoskopa, sa fokusom na davanje odgovora na horarna pitanja u različitim oblastima. Za ovu svrhu koristiće se brojni primjeri horoskopa i studije slučaja iz bogatog iskustva predavača kako bi se demonstrirala primjena ovih tehnika u praksi.

Kurs se odvija putem online predavanja uživo preko Zoom aplikacije u zakazano vrijeme.  Individualan pristup radu sa polaznicima se obezbjeđuje i tako što se na kraju svake lekcije daju zadaci kako bi se provjerilo vaše razumijevanje pređene materije i blagovremeno ukazalo na eventualne propuste ili greške. Pored toga, predavači su uvijek dostupni za sva dodatna pitanja na samim predavanjima, kao i putem mejla.

Prijave za Master Class

Prijave za Master Class horarne astrologije se prikupljaju do 09. maja u 00:00h na e-mail adresu master.class.horarna@gmail.com. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, datum, vrijeme i mjesto vašeg rođenja sa naznakom da se prijavljujete za Master Class. Ukoliko imate dodatnih pitanja, pozivamo vas da se obratite predavačima putem njihovih profila na društvenim mrežama ili na e-mail adresu master.class.horarna@gmail.com.

Leave a Reply