Potpuna lunarna eklipsa na 5° Strijelca (26. maja 2021. godine) – Prorok koji napušta svijet

Totalna lunarna eklipsa, koja se odigrava 26. maja je prva u posljednje skoro dvije i po godine. Dešava se u roku od nekoliko sati od perihela (Perihel (grčperi: blizina + ἥλιος ili helios = Sunce) je položaj neke planete (ili bilo kojeg Sunčevog pratioca kao što je planetoidpatuljasta planetakometa i drugo) na svojoj eliptičnoj putanji kada je najbliža Suncu (u stvari do Sunčevog središta), čineći Mjesec 7% većim od prosječnog. Eklipsa će vidljiva na cijeloj teritoriji istočne Australije, Novog Zelanda i Pacifičkih Ostrva, uključujući Havaje. Iz Podgorice neće biti vidljiva. 

Lunarna eklipsa se odnosi na dešavanja i promjene u mundanoj astrologiji kada je u pitanju narod u jednoj zemlji, a na ličnom planu se uvijek odnosi na unutrašnje aspekte pojedinca, kao i na početak promjena koja traju otprilike šest mjeseci, i uvijek započinju problematičnim situacijama, koje se čine kao da će trajati, i tako će i biti. Doslovce, označava situaciju u kojoj ste navikli da gledate u vidljivoj prostoriji i snalazite se oslanjajući se na čulo vida, i odjednom neko ugasi svijetlo i prinuđeni ste da se snalazite u otežanim okolnostima. 

Eklipse najavljuju uglavnom težak period koji predstoji, a koji se odnosi na promjene na vidljivom planu, u zavisnosti od polja u kom se nađu. Kao što sam napomenuo, promjena u početku dolazi sa određenim poteškoćama, a u daljem toku situaciju se raščlanjuje i dovodi do razrješenja. Efekte eklipse očekujemo u narednih pola godine. 

Međutim, neutemeljeni su tekstovi koji prognoziraju katastrofe, gubitke, rušenja i sl. Kao i mnogi neozbiljni astrološki tekstovi, i ovi se uglavnom baziraju na sijanju straha kao potrebom da se uspostavi dominacija nad ljudima koji nijesu učenici astrologije, kao ni njeni praktikanti. Obratite pažnju na to šta čitate, i imajte na umu – ništa što se ne nalazi u natalnoj karti se neće desiti.

Obratite pažnju na 5° Strijelca, odnosno koje polje u natalnoj karti obuhvata, pa tako:

 1. polje= promjene na fizičkom planu, načinu na koji nas drugi vide i kako se predstavljate, zdravstveni problemi;
 2. polje= finansijske poteškoće, problemi sa pokretnom imovinom;
 3. polje= promjene u odnosu na okruženje:braću i sestre, komšije, problemi na kratkim putevima;
 4. polje= promjene na porodičnom planu, zdravstveni problemi sa starijim ukućanima, problemi sa nepokretnom imovinom;
 5. polje= bavljenje djecom, promjene koje se odnose na njih i u kojima aktivno učestvujete, emotivni problemi i promjene na emotivnom planu;
 6. polje=loše zdravlje, pogoršanje zdravstvene situacije, promjene u poslovnom okruženju, problem sa kućnim ljubimcima;
 7. polje=kraj partnerstva koje se odavno ,,planira“, napad otvorenih neprijatelja, sudski postupci koji u početku nemaju izgleda da uspiju;
 8. polje= krađe, problem sa nasljedstvom, tuđim novcem, zaduživanje i odlazak u bankrot;
 9. polje= kriza vjere, ega, svijesti, problemi sa strancima, inostranstvom, odlazak u inostranstvo koje vam neće prijati;
 10. gubitak pozicije, promjene na statusnom planu, poslovne promjene;
 11. odsustvo nada i ciljeva, demotivisanje, loš odnos sa prijateljima, napad od strane nekog iz bilo kakve skupine ljudi, organizacije;
 12. izraženi strahovi, pad u melanholiju, u zavisnosti od natalne karte i zatvor, problemi sa zakonom, ili bolnicama, čišćenje podsvijesti;

Leave a Reply